Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2006.g.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2006.gadā 1 pieauga par 6,8% (precēm par 6,4%, pakalpojumiem – par 7,9%). 2005.gadā šis rādītājs bija 7,0%.

2006.gada vidējais cenu līmenis 2, salīdzinot ar 2005.gada vidējo līmeni, paaugstinājās par 6,5% (precēm – par 6,5% un pakalpojumiem – par 6,6%). 2005.gadā šis rādītājs bija 6,7%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2006.gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 2006.gadā bija pārtikas preču un ar mājokļa uzturēšanu saistīto preču un pakalpojumu cenu kāpumam. Gada laikā sadārdzinājās siltumenerģija (+18,1%), gāze (+15,0%), cietais kurināmais (+15,0%), atkritumu savākšana (+16,4%), ūdens piegāde (+11,7%), kanalizācijas pakalpojumi (+16,8%), elektroenerģija (+6,7%).

Ievērojami dārgāka kļuva īres maksa, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi un materiāli.Pērn turpināja sadārdzināties gandrīz visas pārtikas preces, īpaši dārzeņi (+29,8%), maize (+13,4%), konditorejas izstrādājumi (+11,3%), labības produkti (+10,8%), eļļa un tauki (+9,7%), piena produkti (+7,5%), olas (+7,2%), augļi (+11,5%), svaiga gaļa (+6,9%) bezalkoholiskie dzērieni (+7,7%). Ievērojami dārgāki kļuva alkoholiskie dzērieni (+8,0%), īpaši stiprie dzērieni, kā arī tabakas izstrādājumi (+7,8%).


 

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gadā


Salīdzinot ar 2005.gada decembri, būtiski sadārdzinājušies daudzi pakalpojumi, īpaši ēdināšanas (+12.1%), atpūtas un kultūras (+ 6,8%), izglītības (+10,9%), veselības (+14,9%), pasažieru autotransporta pārvadājumi (+8,3%), kā arī frizieru un personiskās aprūpes, mājsaimniecības, apģērba tīrīšanas, remonta, tūrisma, apdrošināšanas, pasta un notāru pakalpojumi.

Pērn turpināja palētināties telekomunikāciju pakalpojumi (-4,2%). Nozīmīgākais cenu kritums bija mobilo telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem. Par 2,6% lētāka kļuva degviela. Cenas kritās TV, audio un video tehnikai (-6,0%), datortehnikai (-16,9%), fototehnikai (-16,0%), sporta un atpūtas piederumiem (-7,9%), sadzīves aprīkojumam (-2,8%).


 


2006.gadā cenas būtiski nav mainījušās autotransporta iegādei, dzelzceļa transporta un viesnīcu pakalpojumiem, tekstilizstrādājumiem mājai, traukiem un citiem mājturības piederumiem.

Administratīvi regulējamās cenas 2006.gadā pieaugušas par 11,4%.

Galvenie cenu pārmaiņu faktori 2006.gadā patēriņa grupās ar lielāko ietekmi

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI,
(% punkti)

· Pārtikas grupa: gada pirmajā pusē pārtikas produktu cenu pieauguma temps pakāpeniski samazinājās līdz pat 5,8% jūnijā, tomēr rudenī maizes, labības produktu, olu un svaigas gaļas sadārdzināšanās būtiski paaugstināja vidējo pārtikas cenu līmeni.

· Mājokļa grupa: cenu kāpumu šajā grupā galvenokārt noteica administratīvi regulējamo cenu pieaugums siltumenerģijai, dabas gāzei, elektroenerģijai, īres maksai, ūdens piegādei, atkritumu savākšanai, kanalizācijas pakalpojumiem. Strauji pieauga arī mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumu cenas.

· Viesnīcu un restorānu grupa: ēdināšanas pakalpojumu cenas pieauga vienmērīgi visa gada garumā ar nedaudz straujāku cenu kāpumu maijā un septembrī, ko veicināja pasaules čempionāts hokejā, kā arī tūrisma sezonas un mācību gada sākums. Salīdzinot ar 2005.gadu, vidējās viesnīcu pakalpojumu cenas, neskatoties uz cenu svārstībām maijā un jūnijā, nav būtiski mainījušās.

· Alkohols, tabaka: janvārī un februārī strauji pieauga cenas visiem dzērienu veidiem, bet īpaši stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko izraisīja akcīzes nodokļa palielināšana. Akcīzes nodoklis tika paaugstināts arī tabakas izstrādājumiem, bet ievērojams cenu kāpums sākās maijā.

· Sakaru grupa: nedaudz lēnāk nekā 2005.gadā, tomēr arī pērn turpināja palētināties telekomunikāciju pakalpojumu cenas. Straujākā cenu samazināšanās bija vērojama mobilo telekomunikāciju pakalpojumiem. Lētāki kļuva interneta pakalpojumi, parādoties tirgū kvalitatīvākām pieslēguma paketēm. Gada sākumā būtiski tika paaugstināti pasta pakalpojumu tarifi, tomēr to ietekme uz kopējo patēriņa cenu līmeni bija nenozīmīga.

PCI un cenu pārmaiņas 2006.gadā
(procentos)

Cenu indekss
2000=100

Cenu pārmaiņas pret:

iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

iepriekšējā gada decembri

iepriekšējo mēnesi

2006

I

126.4

7.5

1.1

1.1

II

126.9

6.9

1.4

0.4

III

127.2

6.5

1.7

0.2

IV

127.9

6.1

2.3

0.6

V

129.5

6.6

3.6

1.2

VI

129.9

6.3

3.8

0.3

VII

130.6

6.9

4.4

0.6

VIII

130.3

6.8

4.2

-0.2

IX

131.2

5.9

4.9

0.7

X

131.9

5.6

5.5

0.5

XI

133.2

6.4

6.5

1.0

XII

133.6

6.8

6.8

0.3

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas pieauga par 0,3% (precēm par 0,2%, pakalpoju-miem - par 0,6%). 2005.gada decembrī, salīdzinot ar 2005.gada novembri, patēriņa cenas samazinājās par 0,1%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas
2006.gada decembrī, salīdzinot ar novembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija dārzeņu, maizes un labības produktu un ēdināšanas pakalpojumu cenu kāpumam, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu cenu kritumam.

Dārzeņu cenas pieauga par 6,1%, maizes un labības produktu - par 1,3%, svaigas gaļas – par 1,2%, siera – par 1,4%, olu – par 2,7%.

Par 1,0% pieauga ēdināšanas pakalpojumu cenas. Pēc vairāku mēnešu cenu krituma, decembrī dārgāka kļuva degviela (+1,0).

Cenas pieauga mājokļa uzturēšanas un remonta, atpūtas un kultūras, ārstniecības, pasažieru autotransporta pārvadājumu un personiskās aprūpes iestāžu pakalpojumiem.

Dažādas akcijas noteica cenu samazināšanos telekomunikāciju pakalpojumiem (-1,3%) un pasta pakalpojumiem (-13,4%). Svētku atlaižu ietekmē lētāki kļuva arī alkoholiskie dzērieni (-0,5%) un sadzīves aprīkojums (-1,5%). Turpināja palētināties foto un datortehnika.

Decembrī nedaudz samazinājušās siltumenerģijas cenas saistībā ar mazuta vidējās kotācijas cenas izmaiņām biržā.

Mazāk aktīvākas nekā citos gados bija sezonas preču izpārdošanas kampaņas apģērbam un apaviem (-0,4%).

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,
% punkti

Grupas

2006.gada decembrī,
salīdzinot ar:

2005.g. decembri

2006.g. novembri

Kopā

6.8

0.3

Pārtika

9.5

0.8

Alkohols, tabaka

7.9

-0.3

Apģērbs, apavi

1.7

-0.4

Mājoklis

14.0

0.3

Mājokļa iekārta

3.7

-0.1

Veselība

6.0

-0.2

Transports

1.8

0.5

Sakari

-4.8

-1.5

Atpūta, kultūra

2.6

0.5

Izglītība

10.9

0.1

Viesnīcas, restorāni

12.0

1.0

Pārējie

7.2

0.5

Mēneša laikā

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.06

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.06

Dārzeņi, kartupeļi

+0.06

Mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi

+0.05

Degviela

+0.04

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.04

Piens, siers, olas

+0.04

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.06

Gada laikā

Siltumenerģija

+0.67

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.65

Dārzeņi, kartupeļi

+0.64

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.56

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.43

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.33

Piens, siers, olas

+0.32

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.21

____________________________
1) 2006.gada decembris, salīdzinot ar 2005.gada decembri.
2) 2006.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2005.gada 12 mēnešiem. Vidējais cenu pārmaiņu temps 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem ir rādītājs, ko sezonālās un vienreizējās cenu svārstības ietekmē mazāk nekā cenu pārmaiņas viena gada robežās.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2007.gada janvārī tiks paziņota š.g. 8.februārī.
Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi