Preses relīze

Patēriņa cenas 2007.gada februārī pieaugušas par 0,5%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2007.gada februārī, salīdzinot ar 2007.gada janvāri, palielinājās par 0,5%. Vidējais cenu līmenis precēm nemainījās, bet pakalpojumiem cenas pieauga par 1,8%. 2006.gada februārī, salīdzinot ar 2006.gada janvāri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2007.gada februārī, salīdzinot ar 2007.gada janvāri


Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām februārī bija cenu kāpumam transporta pakalpojumiem un mājokļa uzturēšanas pakalpojumiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, cietajam kurināmajam, kā arī cenu kritumam apģērbam, apaviem un degvielai.

Februārī palielinājās maksa par transporta pakalpojumiem (+8,8%), īpaši pilsētas un rajona maršrutu autobusu biļetēm un tramvaja biļetēm.

Turpināja sadārdzināties ar mājokļa uzturēšanu saistītie pakalpojumi un preces: ūdens piegāde (+5,9%), kanalizācija (+4,9%) un mājokļa remonta pakalpojumi (+2,1%). Par 3,1% palielinājās īres maksa, bet par 7,3% - malkas cenas.

Ievērojami dārgāks kļuva cukurs (+5,3%), labības produkti (+3,7%), maize (+1,2%) un kartupeļi (+4,0%). Sakarā ar akciju beigšanos, tabakas izstrādājumu cenas palielinājās par 1,2%. Cenas turpināja pieaugt apavu remontam (+3,5%), sadzīves ierīču remontam (+0,6%), medicīnas pakalpojumiem (+3,0%), transportlīdzekļu apkopei un remontam (+4,2%), apdrošināšanai (+5,9%), kā arī bērnudārza apmeklēšanai (+1,8%).

Dārgākas kļuva arī mēbeles un mājokļa iekārtas, auto rezerves daļas un materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam.

Paplašinoties izpārdošanas akcijām, turpināja samazināties apģērba (-4,1%), apģērba piederumu (-6,1%) un apavu (-6,0%) cenas. Februārī cenu kritums bija vērojams degvielai (-1,6%).

Lētāki kļuva atsevišķi dārzeņi un augļi, telekomunikāciju pakalpojumi, TV, video, audio tehnika, foto un datu apstrādes iekārtas, personīgās aprūpes preces un aviobiļešu cenas. Akciju ietekmē cenas samazinājās optikas precēm.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, šā gada februārī patēriņa cenas pieauga par 7,3%, tai skaitā precēm par 6,0%, bet pakalpojumiem – par 10,9%.


 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,
% punkti

Grupas

2007.gada februārī salīdzinot ar:

2006.g. februāri

2006.g. decembri

2007.g. janvāri

Kopā

7.3

1.9

0.5

Pārtika

9.1

3.0

0.8

Alkohols, tabaka

7.7

2.4

1.2

Apģērbs, apavi

-0.4

-9.6

-4.5

Mājoklis

14.6

4.2

2.0

Mājokļa iekārta

4.3

1.1

0.4

Veselība

6.7

2.8

0.9

Transports

4.8

3.9

1.4

Sakari

-5.3

-0.4

-0.7

Atpūta, kultūra

2.5

1.3

0.2

Izglītība

11.3

0.6

0.3

Viesnīcas, restorāni

14.5

3.1

0.3

Pārējie

9.8

2.9

0.8

Mēneša laikā

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.15

Pasažieru sauszemes transports

+0.14

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.09

Pasažieru sliežu transports

+0.06

Cukurs, saldumi

+0.06

Degviela

-0.06

Apavi

-0.12

Apģērbi

-0.18

12 mēnešu laikā

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.77

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.71

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.51

Siltumenerģija

+0.51

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.41

Dārzeņi, kartupeļi

+0.38

Tabakas izstrādājumi

+0.32

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.23

Patēriņa cenu gada pieauguma temps mēneša laikā ir palielinājies, ko galvenokārt noteica dažādu pakalpojumu sadārdzināšanās. Straujāk nekā pērn cenas pieauga transporta, mājokļa uzturēšanas, ārstniecības, apdrošināšanas, personīgās aprūpes iestāžu, kultūras un sporta, privātā transporta uzturēšanas un remonta, apģērbu tīrīšanas un apavu labošanas pakalpojumiem. Pieauguma tempa palielināšanos veicināja arī atsevišķu pārtikas produktu, īpaši maizes, graudaugu izstrādājumu un cukura straujāka sadārdzināšanās.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2007.gada martā tiks paziņota š.g. 11. aprīlī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi