Preses relīze

Patēriņa cenas 2007.gada jūlijā pieaugušas par 1,2%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2007.gada jūlijā, salīdzinot ar 2007.gada jūniju, palielinājās par 1,2%. Precēm cenas pieauga par 1,2%, bet pakalpojumiem - par 1,3%. 2006.gada jūlijā, salīdzinot ar 2006.gada jūniju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,6%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2007.gada jūlijā, salīdzinot ar 2007.gada jūniju

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām jūlijā bija cenu kāpumam tabakas izstrādājumiem, ar mājokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītiem pakalpojumiem, siltumenerģijai un augļiem, kā arī cenu kritumam apģērbiem.

Sakarā ar akcīzes nodokļa paaugstināšanu par 14,0% palielinājās cenas tabakas izstrādājumiem. Lai gan akcīzes nodoklis tika paaugstināts arī š.g. janvārī, tabakas izstrādājumu cenas būtiski sāka pieaugt tikai jūnijā.

Jūlijā sadārdzinājās mājokļa uzturēšanas pakalpojumi. Apsaimniekošanas maksa privatizētajos dzīvokļos pieauga vidēji par 10,7%, bet par 3,3% dārgāka kļuva siltumenerģija.

Pārtikas grupā lielākā ietekme uz cenu kāpumu bija augļiem (+7,4%). Dārgāka kļuva maize un graudaugu izstrādājumi (+2,2%), gaļa un gaļas izstrādājumi (+1,2%), kā arī piens un piena produkti (+2,8%). Cenas palielinājās arī cukuram (+1,2%), svaigām zivīm (+1,9%), atspirdzinošiem dzērieniem (+1,3%).

Dārgāki kļuva ēdināšanas pakalpojumi kafejnīcās un restorānos (+1,5%). Sadārdzinājās personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumi (+3,2%), apdrošināšana (+1,2%), kā arī finanšu pakalpojumi (+8,0%), ko galvenokārt noteica maksas palielināšana par rēķinu apmaksu pastā.

Atlaižu ietekmē samazinājās cenas apģērbiem (-4,5%) un apaviem (-3,5%). Lētākas kļuva datu apstrādes iekārtas (-1,3%), TV, audio, video un foto tehnika (-1,2%), tālruņu aparāti (-1,5%). Lētāki bija arī tūrisma pakalpojumi (-0,6%) un piederumi sportam un atpūtai (-5,9%).

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, šā gada jūlijā patēriņa cenas pieauga par 9,5%, tai skaitā precēm par 8,2%, bet pakalpojumiem – par 13,0%.

Patēriņa cenu gada pieauguma temps jūlijā, salīdzinot ar jūniju, ir palielinājies. Visbūtiskāk to noteica tabakas izstrādājumu sadārdzināšanās, paaugstinot vidējo cenu līmeni par 0,3 procentpunktiem. Pieauguma tempu ievērojami palielināja straujāks cenu kāpums maizei, gaļai un gaļas izstrādājumiem, piena produktiem, kā arī mājokļa uzturēšanas pakalpojumiem un siltumenerģijai. Sezonas atlaides apģērbiem un apaviem bija mazākas nekā pērn un tas arī veicināja patēriņa cenu gada pieauguma tempa palielināšanos.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2007.gada jūlijā salīdzinot ar:

2006.g. jūliju

2006.g. decembri

2007.g. jūniju

Kopā

9.5

7.0

1.2

Pārtika

12.2

10.3

1.7

Alkohols, tabaka

14.3

13.7

6.1

Apģērbs, apavi

3.5

-7.3

-3.9

Mājoklis

15.2

10.1

2.4

Mājokļa iekārta

5.0

2.5

0.1

Veselība

6.1

5.0

0.6

Transports

6.7

11.4

0.9

Sakari

-7.4

-4.8

-0.3

Atpūta, kultūra

4.4

2.8

-0.3

Izglītība

11.9

1.1

0.0

Viesnīcas, restorāni

16.5

9.4

0.8

Pārējie

13.2

8.0

1.8

Mēneša laikā

Tabakas izstrādājumi

+0.42

Ar mājokļa uzturēšanu un apsaimnie- košanu saistītie pakalpojumi

+0.15

Augļi

+0.14

Siltumenerģija

+0.12

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.10

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.08

Piens un piena produkti

+0.08

Apģērbi

-0.19

12 mēnešu laikā

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.91

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.86

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.80

Tabakas izstrādājumi

+0.71

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.64

Siltumenerģija

+0.60

Piens, siers, olas

+0.52

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.35

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2007.gada augustā tiks paziņota š.g. 10.septembrī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļaTālr. 7366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi