Preses relīze

Patēriņa cenas 2008.gada janvārī ir pieaugušas par 2,8%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2008.gada janvārī, salīdzinot ar 2007.gada decembri, palielinājās par 2,8%. Precēm cenas pieauga par 2,7%, bet pakalpojumiem - par 3,4%. 2007.gada janvārī, salīdzinot ar 2006.gada decembri, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 1,3%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2008.gada janvārī, salīdzinot ar 2007.gada decembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām janvārī bija cenu kāpumam cigaretēm, degvielai, pārtikas precēm, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem.

Mainoties akcīzes nodokļa likmei, par 38,1% sadārdzinājās tabakas izstrādājumi, kas vidējo cenu līmeni paaugstināja par 1,2 procentpunktiem.

Par 5,0% dārgāka kļuva auto degviela. Benzīna cenas pieauga par 5,9%, savukārt dīzeļdegvielas – par 2,4%.

Janvārī turpināja pieaugt pārtikas preču cenas. Piena produktu cenas palielinājās vidēji par 6,1%, siera – par 4,1%, eļļas un tauku – par 9,0%, graudaugu izstrādājumu - par 5,6%, zivju un zivju izstrādājumu – par 2,8%. Sulas, gāzētie dzērieni un minerālūdens kļuva dārgāks vidēji par 2,9%.

Janvārī par 7,5% pieauga sauszemes transporta pakalpojumu cenas, īpaši braukšanas maksa pilsētas sabiedriskajā transportā. Par 11,3% dārgāki kļuva ambulatorie veselības pakalpojumi, īpaši zobārstniecības, ārstu speciālistu pakalpojumi bez ģimenes ārsta norīkojuma, kā arī ārstnieciskās procedūras.

Noslēdzoties vairākām akcijām, par 7,1% sadārdzinājās mobilo telekomunikāciju pakalpojumi. Cenas turpināja pieaugt ēdināšanas, autotransporta apkopes un remonta, kultūras un atpūtas, kā arī personiskās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Dārgāka kļuva dabasgāzes piegāde, preses izdevumi, medikamenti, mēbeles un ar mājokļa uzturēšanu saistītās preces un pakalpojumi.

Turpinoties sezonas izpārdošanām, apģērbu cenas pazeminājās vidēji par 7,1%, bet apavu – par 6,4%. Lētāki kļuva apģērbu piederumi, mājsaimniecības tekstilizstrādājumi, datortehnika, atpūtas un sporta piederumi, kā arī aviobiļetes.

Šā gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, patēriņa cenas pieauga par 15,8%, tai skaitā precēm - par 15,1%, bet pakalpojumiem – par 17,5%.

Patēriņa cenu 12 mēnešu pieauguma temps turpināja palielināties. Visvairāk to ietekmēja tabakas izstrādājumu sadārdzināšanās: 12 mēnešu laikā - par 88,2%. Kopējais patēriņa cenu pieaugums, neietverot datus par tabakas izstrādājumu cenu kāpumu, šajā periodā veidoja 13,5%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 10,8%.

Kā katru gadu, arī 2008.gadā ir pārskatīts un aktualizēts Patēriņa cenu indeksa (PCI) grozs. Indeksa aprēķinos lietotie svari atspoguļo mājsaimniecību izdevumu struktūru no 2006.g. IV ceturkšņa līdz 2007.g. III ceturksnim ieskaitot.

PCI aprēķiniem 2008.gadā katru mēnesi tiek reģistrētas ap 19000 cenas 458 precēm un pakalpojumiem 2,3 tūkst. tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās visā valstī.

Cenu pārmaiņas un svari patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,
% punkti

Grupas

Svari (patēriņa izdevumu struktūra)

Cenu pārmaiņas 2008.gada janvārī, salīdzinot ar:

2007.g. janvāri

2007.g. decembri

Kopā

100.0

15.8

2.8

Pārtika

24.0

20.6

2.9

Alkohols, tabaka

7.1

39.1

16.5

Apģērbs, apavi

7.4

-0.5

-6.5

Mājoklis

12.2

19.7

1.1

Mājokļa iekārta

5.5

4.9

1.3

Veselība

4.4

12.3

4.5

Transports

13.9

15.5

3.2

Sakari

4.6

-3.0

3.9

Atpūta, kultūra

9.0

8.0

2.1

Izglītība

1.3

19.9

1.3

Viesnīcas, restorāni

5.5

21.2

2.7

Pārējie

5.0

12.9

1.8

Mēneša laikā

Tabakas izstrādājumi

+1.15

Degviela

+0.24

Piens, siers, olas

+0.22

Telekomunikāciju pakalpojumi

+0.18

Ambulatorie medicīnas pakalpojumi

+0.15

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.15

Transporta pakalpojumi

+0.15

Apģērbi

-0.34

12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+2.33

Piens, siers, olas

+1.51

Maize un graudaugu izstrādājumi

+1.36

Ēdināšanas pakalpojumi

+1.11

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+1.04

Degviela

+0.95

Siltumenerģija

+0.95

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.80

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2008.gada februārī tiks paziņota š.g. 10.martā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi