Preses relīze

Patēriņa cenas 2008. gada augustā samazinājušās par 0,4%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2008. gada augustā, salīdzinot ar 2008. gada jūliju, samazinājās par 0,4%. Precēm tas saruka par 0,9%, bet pakalpojumiem – pieauga par 0,7%. 2007. gada augustā, salīdzinot ar 2007. gada jūliju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2008. gada augustā, salīdzinot ar 2008. gada jūliju

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām augustā bija cenu kritumam dārzeņiem un degvielai, kā arī cenu kāpumam apģērbiem, ēdināšanas pakalpojumiem un mājokļa īres maksai.

Pārtikas cenas augustā samazinājās par 2,2%, ko visvairāk ietekmēja sezonas cenu kritums dārzeņiem (-27,6%) un augļiem (-3,6%). Akciju iespaidā lētāka kļuva maize (-0,7%), piena produkti (-0,4%) un siers (-0,3%).

Degvielas cenu vidējais līmenis kritās par 4,3%. Straujāk cena samazinājās dīzeļdegvielai (-6,7%). Augustā lētāka kļuva arī autotransporta iegāde (-1,6%), galvenokārt jaunas vieglās automašīnas.

Palielinoties piedāvājumam, lētāki kļuva mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi. Tāpat cenas samazinājās viesnīcu un sanatoriju pakalpojumiem. Akciju ietekmē cenas kritās īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm, personīgās aprūpes precēm, velosipēdiem, sporta un atpūtas piederumiem. Lētākas kļuva datu apstrādes iekārtas, aviobiļetes, mēbeles un mājokļa iekārtas, paklāji un grīdas segumi.

Sadārdzinājās mājokļa īre (+5,9%), galvenokārt pašvaldību dzīvokļos. Dārgāka kļuva atkritumu savākšana (+1,1%) un citi mājokļa uzturēšanas pakalpojumi (+1,8%). Par 12,9% dārgāka kļuva sašķidrinātā gāze.

Cenas pieauga alkoholiskajiem dzērieniem, graudaugu izstrādājumiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, zivīm un zivju produktiem, olām, eļļai un taukiem, cukuram, saldumiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Apģērbu cenas palielinājās par 2,2%, to noteica atlaižu beigas un jaunās kolekcijas apģērbu nonākšana tirdzniecībā. Dārgākas kļuva grāmatas un mācību palīglīdzekļi, tekstilizstrādājumi un mājturības piederumi.

Sadārdzinājās, ēdināšanas, finanšu, ambulatorie, kā arī atpūtas un sporta pakalpojumi. Pieauga maksa par bērnudārza apmeklēšanu.

Šā gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, patēriņa cenas pieauga par 15,7%, tai skaitā precēm – par 15,3%, bet pakalpojumiem – par 16,8%.

Patēriņa cenu 12 mēnešu pieauguma temps augustā turpināja samazināties, tas vērojams gan pārtikas, gan nepārtikas, gan pakalpojumu segmentos. Tāpat kā jūlijā, visvairāk tempa samazināšanos veicināja tabakas izstrādājumi, kuru cenu pieaugums bija lēnāks nekā iepriekš. Par 0,25 procentpunktiem vidējo cenu līmeni pazemināja degviela. Pieauguma tempa samazināšanos veicināja ēdināšanas, mājokļa remonta, veselības, kultūras, apdrošināšanas u.c. pakalpojumi, jo to cenas pieauga lēnāk nekā pērn vai arī tās bija stabilas.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2008. gada augustā, salīdzinot ar:

2007.g. augustu

2007.g. decembri

2008.g. jūliju

Kopā

15.7

9.0

-0.4

Pārtika

19.6

8.5

-2.2

Alkohols, tabaka

30.7

28.3

0.5

Apģērbs, apavi

-0.5

-8.3

1.4

Mājoklis

30.0

19.5

1.0

Mājokļa iekārta

3.4

2.3

0.0

Veselība

14.4

10.7

0.3

Transports

11.7

8.4

-1.8

Sakari

-5.1

-3.7

0.0

Atpūta, kultūra

8.9

4.8

0.1

Izglītība

20.1

3.0

0.3

Viesnīcas, restorāni

21.3

12.8

1.1

Pārējie

13.0

7.7

0.0

Mēneša laikā

Apģērbi

+0.09

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.06

Mājokļa īres maksa

+0.05

Gāze

+0.05

Augļi

-0.06

Autotransporta iegāde

-0.06

Degviela

-0.22

Dārzeņi, kartupeļi

-0.53

12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+1.80

Siltumenerģija

+1.41

Maize un graudaugu izstrādājumi

+1.33

Piens, siers, olas

+1.18

Ēdināšanas pakalpojumi

+1.16

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+1.07

Degviela

+0.98

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.87

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 15,6%.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2008. gada septembrī tiks paziņota š. g. 8. oktobrī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366852
Inga Kunstvere

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi