Preses relīze

Patēriņa cenas 2008. gada septembrī pieaugušas par 1,1%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2008. gada septembrī, salīdzinot ar 2008. gada augustu, palielinājās par 1,1%. Precēm tas pieauga par 0,9%, bet pakalpojumiem – par 1,7%. 2007. gada septembrī, salīdzinot ar 2007.gada augustu, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 1,9%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2008. gada septembrī, salīdzinot ar 2008. gada augustu

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām septembrī bija cenu kāpumam apaviem un apģērbam, izglītības un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam degvielai.

Izpārdošanas akciju noslēgšanās un jaunās sezonas preču nonākšana tirdzniecībā noteica cenu kāpumu apaviem (+18,2%) un apģērbam (+6,1%). Apģērbu un apavu cenu svārstības ir cikliskas, un to cenu pieauguma tendence ir līdzīga kā pagājušā gada septembrī.

Sākoties mācību gadam, vidēji par 18,8% dārgāki kļuva izglītības pakalpojumi, tai skaitā augstākajās mācību iestādēs – par 25,9%.

Degvielas cenu vidējais līmenis kritās par 1,8%, straujāk cena samazinājās dīzeļdegvielai.

Noslēdzoties akcijām, dārgāka kļuva gaļa un gaļas izstrādājumi (+1,4%), kā arī maize un graudaugu izstrādājumi (+1,1%). Cenas pieauga sulām un atspirdzinošajiem dzērieniem (+3,3%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+1,2%), dārzeņiem (+1,4%), bet lētāki kļuva augļi (-4,4%), kartupeļi (-12,2%) un cukurs (-2,0%). Akciju ietekmē cenas kritās atsevišķiem piena produktiem (-0,9%), kafijai un tējai (-0,8%). Akcijas noteica arī cenu kritumu tabakas izstrādājumiem (-0,4%).

Sadārdzinājās ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi (+1,4%) un siltumenerģija (+0,8%). Ēdināšanas pakalpojumi kļuva par 1,9% dārgāki. Cenas pieauga pasažieru sauszemes transporta pakalpojumiem, atpūtas, kultūras, sporta un finanšu pakalpojumiem, kā arī grāmatām un personīgās aprūpes precēm.

Lētāka kļuva TV, audio un video tehnika, mobilie telefoni, datu apstrādes iekārtas, skaņas un attēla ieraksta līdzekļi. Cenas kritās lietotām automašīnām, kā arī apdrošināšanas pakalpojumiem.

Šā gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, patēriņa cenas pieauga par 14,9%, tai skaitā precēm – par 14,5%, bet pakalpojumiem – par 15,9%.

Patēriņa cenu 12 mēnešu pieauguma temps septembrī samazinājās. Visvairāk (par 0,39 procentpunktiem) to veicināja pārtikas produkti, kam cenu pieaugums šā gada septembrī bija ievērojami mazāks nekā pirms gada.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 15,9%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2008.gada septembrī, salīdzinot ar:

2007.g. septembri

2007.g. decembri

2008.g. augustu

Kopā

14.9

10.2

1.1

Pārtika

18.2

8.6

0.1

Alkohols, tabaka

29.6

28.2

-0.1

Apģērbs, apavi

-1.0

0.6

9.8

Mājoklis

28.9

20.2

0.5

Mājokļa iekārta

3.4

2.8

0.4

Veselība

14.3

11.6

0.8

Transports

11.1

7.8

-0.6

Sakari

-5.1

-3.8

-0.1

Atpūta, kultūra

8.6

5.3

0.5

Izglītība

22.8

22.4

18.8

Viesnīcas, restorāni

19.3

15.0

2.0

Pārējie

11.8

8.5

0.8

Mēneša laikā

Apavi

+0.34

Apģērbi

+0.25

Izglītības pakalpojumi

+0.23

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.11

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.08

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.05

Augļi

-0.07

Degviela

-0.09

12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+1.73

Siltumenerģija

+1.32

Maize un graudaugu izstrādājumi

+1.27

Ēdināšanas pakalpojumi

+1.06

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+1.05

Piens, siers, olas

+0.95

Degviela

+0.91

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.90

2008. gada 9 mēnešos patēriņa cenas pieauga par 10,2% (š.g. septembrī, salīdzinot ar 2007. gada decembri). Lielākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija tabakas izstrādājumu (+53,8%), ēdināšanas pakalpojumu (+15,1%), gaļas un gaļas izstrādājumu (+11,8%), siltumenerģijas (+21,4%), elektroenerģijas (+39,2%), kā arī ūdens piegādes un ar mājokli saistīto pakalpojumu (+24,9%) cenu kāpumam. 2007. gada 9 mēnešos patēriņa cenas pieauga par 9,4%.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2008. gada oktobrī tiks paziņota š. g. 10. novembrī.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi