Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 0,9%

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2014. gada novembrī, salīdzinot ar 2013. gada novembri1, palielinājās par 0,9%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas nemainījās, bet pakalpojumiem pieauga par 3,1%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir palielinājies par 0,6%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2013. un 2014. gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Salīdzinot ar 2013. gada novembri, lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2014. gada novembrī bija cenu kāpumam alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas cenu vidējais līmenis 2014. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, palielinājās par 0,1%. Cenu kāpums tika novērots tējai un kafijai, dārzeņiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, saldumiem un medum, kā arī augļiem. Zemākas cenas nekā pērn bija pienam un piena produktiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, cukuram, eļļai un taukvielām, kartupeļiem.

Tabakas izstrādājumiem cenas pieauga par 9,3%. Alkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis palielinājās par 1,8%, ko ietekmēja cenu kāpums alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Savukārt lētāks kļuva vīns.

Gada laikā vidējais cenu līmenis ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem pieauga par 1,1% – sadārdzinājās mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi, dzīvokļu īres maksa, cietais kurināmais.

Transporta grupā cenas samazinājās par 2,2%, ko būtiski ietekmēja cenu kritums degvielai par 5,2%. Cenas samazinājās arī automašīnu rezerves daļām un piederumiem. Cenu kāpums tika novērots transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru jūras transporta pakalpojumiem.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, pieauga par 4,5%. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 4,8%, ēdnīcās – par 4,4%, izmitināšanas pakalpojumiem – par 2,8%.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums tika novērots kultūras pakalpojumiem, apģērbiem, personīgās aprūpes precēm un zobārstniecības pakalpojumiem.

2014. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas samazinājās par 0,3%. Precēm cenas samazinājās par 0,3%, bet pakalpojumiem – par 0,1%.

Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbiem un apaviem, kā arī cenu kāpumam pārtikai, personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas cenas palielinājās par 0,5%, ko būtiski ietekmēja akciju noslēgums pienam un piena produktiem (+2,2%). Sezonālo faktoru ietekmē dārgāki kļuva dārzeņi (+4,1%) un augļi (+2,9%). Cenas pieauga cukuram, saldumiem un medum, eļļai un taukvielām, olām, maizei un graudaugu izstrādājumiem, kā arī zivīm un zivju izstrādājumiem. Cenas samazinājās gaļai un gaļas izstrādājumiem, sieram.

Salīdzinot ar oktobri, lētāki kļuva alkoholiskie dzērieni (-1,4%), ko ietekmēja akcijas vīnam un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Savukārt cenas palielinājās alum par 0,7%, tabakas izstrādājumiem –par 0,3%.

Cenas apaviem samazinājās par 1,8%, apģērbiem –par 0,2%.

Siltumenerģijas cena salīdzinājumā ar oktobri pazeminājās par 0,4%. Lētāka palika atkritumu apsaimniekošana, dzīvokļu īres maksa, savukārt cenas palielinājās mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem.

Transporta grupā cenas samazinājās par 1,9%, ko ietekmēja cenu kritums degvielai par 3,8%. Lētāki kļuva pasažieru jūras transporta pakalpojumi.

Noslēdzoties akcijām, dārgākas kļuva personīgās aprūpes preces.

Pārējās patēriņa grupās cenu kritums tika novērots kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem. Savukārt cenas paaugstinājās kultūras pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2014. gada novembrī, salīdzinot ar:

2013.gada

novembri

2013.gada decembri

2014.gada oktobri         

Kopā

0,9

0,8

-0,3

Pārtika

0,1

-0,7

0,5

Alkohols, tabaka

4,3

4,1

-0,8

Apģērbs, apavi

1,0

3,3

-0,7

Mājoklis

1,1

1,6

-0,3

Mājokļa iekārta

0,9

2,5

-0,2

Veselība

1,6

1,5

0,5

Transports

-2,2

-2,9

-1,9

Sakari

-0,7

-0,7

-0,1

Atpūta, kultūra

1,8

1,4

-0,4

Izglītība

1,5

1,5

0,0

Viesnīcas, restorāni

4,5

4,6

0,2

Pārējie

2,3

2,4

0,9

 

Mēneša laikā

Piens un piena produkti

+0,06

Dārzeņi

+0,05

Kultūras pakalpojumi

+0,05

Augļi

+0,04

Vīns

-0,05

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

-0,08

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0,08

Degviela

-0,22

 

12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+0,26

Kultūras pakalpojumi

+0,13

Kafejnīcas un restorāni

+0,11

Alus

+0,11

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0,10

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0,11

Piens un piena produkti

-0,14

Degviela

-0,32

 
Informācija par patēriņa cenu indeksu 2014. gada decembrī tiks paziņota 2015. gada 13. janvārī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

1 Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2 Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi