Preses relīze

Patēriņa cenas gada laikā palielinājās par 0,5%

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2014.gada februārī, salīdzinot ar 2013.gada februāri1, palielinājās par 0,5%. Precēm cenas samazinājās par 0,3%, bet pakalpojumiem pieauga par 2,5%. Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2, ir saglabājies nemainīgs.

Patēriņa cenu pārmaiņas

% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2014.gada februārī, salīdzinot ar 2013.gada februāri, bija cenu kāpumam pārtikai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas produktu cenas 12 mēnešu laikā pieauga par 0,8%. Visvairāk cenas pieauga pienam un piena produktiem (+6,8%), dārzeņiem un kartupeļiem (+9,2%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (+1,0%), sieram (+4,7%), zivīm un zivju izstrādājumiem (+1,8%), kā arī eļļai un taukiem (+2,0%). Savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams tējai un kafijai (-11,0%), augļiem (-6,6%), olām (-15,1%), cukuram (-6,7%), kā arī maizei un graudaugu izstrādājumiem (-0,5%).

Alkoholisko dzērienu cenas pieauga par 2,5%, bet tabakas izstrādājumu – par 1,4%.

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu cenas 12 mēnešu laikā pieauga par 3,9%. Kafejnīcās un restorānos cenas palielinājās par 5,5%, ēdnīcās – par 2,1%, izmitināšanas pakalpojumu cenas pieauga par 1,9%.

Transporta grupā cenas samazinājās galvenokārt degvielai (-5,0%), automašīnu rezerves daļām un piederumiem (-2,3%), savukārt cenu kāpums tika novērots transportlīdzekļu apkopes un remonta pakalpojumiem (+2,7%).

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais sadārdzinājums bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem, frizētavu pakalpojumiem un kultūras pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās siltumenerģijai un telekomunikāciju pakalpojumiem, apaviem un farmaceitiskajiem produktiem.

2014.gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vidējais patēriņa cenu līmenis nemainījās. Precēm cenu līmenis pazeminājās par 0,2%, bet pakalpojumiem pieauga par 0,4%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kritumam apģērbiem un apaviem, personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kāpumam pārtikai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakai.

Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 0,3%. Visvairāk cenas pieauga maizei un graudaugu izstrādājumiem (+2,2%), pienam un piena produktiem (+1,1%), eļļai un taukiem (+2,3%), sieram (+1,5%) un kartupeļiem (+5,9%). Savukārt cenu kritums bija vērojams gaļai un gaļas izstrādājumiem (-0,6%), dārzeņiem (-1,7%), augļiem (-1,8%) un cukuram (-2,5%).

Par 1,4% dārgāki kļuva alkoholiskie dzērieni, ko ietekmēja akciju noslēgums stiprajiem dzērieniem, vīnam un alum.

Ziemas sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē februārī cenas turpināja samazināties apģērbam un apaviem. Apģērbam cenas samazinājās par 1,9%, apaviem – par 2,3%.

Akciju ietekmē personīgās aprūpes precēm cenas samazinājās par 3,2%.

Samazinoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, siltumenerģijas tarifi pazeminājās par 1,1%.

Pārējās patēriņa grupās cenu kāpums bija vērojams kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, ambulatorajiem pakalpojumiem, pasažieru aviopārvadājumiem, degvielai. Savukārt cenas samazinājās īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2014.gada februārī, salīdzinot ar:

2013.gada

februāri

2013.gada decembri

2014.gada janvāri

Kopā

0.5

0.6

0.0

Pārtika

0.8

2.1

0.3

Alkohols, tabaka

2.2

2.4

1.0

Apģērbs, apavi

-0.9

-8.3

-2.0

Mājoklis

0.6

0.6

-0.3

Mājokļa iekārta

1.0

1.0

-0.5

Veselība

0.3

0.2

-0.4

Transports

-2.1

0.5

0.3

Sakari

-2.8

-0.8

-0.3

Atpūta, kultūra

1.3

1.8

0.5

Izglītība

0.2

-0.1

0.0

Viesnīcas, restorāni

3.9

1.7

0.2

Pārējie

2.6

0.2

-1.5

 

 

Mēneša laikā

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.08

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

+0.06

Piens, siers, olas

+0.05

Degviela

+0.04

Siltumenerģija

-0.05

Īslaicīgās lietošanas mājsaimniecības preces

-0.06

Apģērbi

-0.06

Personīgās aprūpes preces

-0.07

 

12 mēnešu laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0.20

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0.16

Piens, siers, olas

+0.15

Kafejnīcu un restorānu pakalpojumi

+0.12

Frizētavu pakalpojumi

+0.06

Tēja, kafija

-0.12

Siltumenerģija

-0.23

Degviela

-0.31

 
Informācija par patēriņa cenu indeksu 2014.gada martā tiks paziņota 8.aprīlī.
Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova, tālr. 67366644

 

Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi