Preses relīze

Patēriņa cenas gada laikā samazinājās par 0,4%

Patēriņa cenas 2013.gadā1 samazinājās par 0,4%, tai skaitā precēm cenas samazinājās par 1,0%, bet pakalpojumiem pieauga par 1,2%. 2012.gadā patēriņa cenas palielinājās par 1,6%.

Patēriņa cenu pārmaiņas 2012. un 2013.gadā

(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI

 pēdējos 12 mēnešos

(% punkti)

Lielākā ietekme uz vidējo patēriņa cenu līmeni 2013.gadā bija cenu kritumam ar transportu un mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī pārtikai. Cenas pieauga veselības un personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem, kā arī ēdināšanas pakalpojumiem.

Pārtikas produktu cenas gada laikā samazinājās par 0,6%. Cenu kritums bija vērojams tējai un kafijai, olām, augļiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, cukuram, kā arī svaigai gaļai. Savukārt sadārdzinājās piens un piena produkti, dārzeņi un kartupeļi, saldumi un medus.

2013.gadā mājokļa pakalpojumu vidējais cenu līmenis pazeminājās par 0,9%, ko noteica energoresursu, īpaši siltumenerģijas un gāzes cenu kritums attiecīgi par 8,5% un 5,0%. 2012.gadā bija vērojama pretēja tendence, kad siltumenerģijai cenas pieauga par 14,6%, bet gāzei – par 12,0%. Jāatzīmē, ka 2013.gadā cenas pieauga mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem, īres maksai, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, kā arī cietajam kurināmajam.

Transporta grupā lielākā ietekme uz cenu līmeni bija degvielai (-3,8%), ko visvairāk ietekmēja cenu pārmaiņas starptautiskajos naftas un naftas produktu tirgos. Tādējādi bija vērojama pretēja tendence nekā pirms gada, kad 12 mēnešu laikā cenas pieauga par 4,5%.

Sakaru pakalpojumi gada laikā kļuva par 2,2% lētāki, ko ietekmēja mobilo telekomunikāciju un interneta pakalpojumu cenu samazinājums. Tehnoloģiju attīstības ietekmē turpinājās cenu kritums telekomunikāciju ierīcēm.

Nedaudz straujāk nekā pirms gada cenas pieauga frizētavu pakalpojumiem (+5,2%) un zobārstniecības pakalpojumiem (+2,5%). Ēdināšanas pakalpojumi sadārdzinājās par 1,5%. Kafejnīcās un restorānos cenas pieauga vidēji par 4,2%, bet samazinājās iestāžu ēdnīcās, ko noteica valsts un pašvaldību piešķirtā kompensācija skolēnu ēdināšanai.

Dārgāki kļuva tabakas izstrādājumi (+2,7%), stiprie alkoholiskie dzērieni (+2,8%), savukārt lētāks alus (‑5,9%).

Administratīvi uzraugāmās un regulējamās cenas 2013.gadā samazinājās par 2,7%, kamēr neregulējamās cenas kopumā nemainījās.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem  2  , ir palicis nemainīgs. 2012.gadā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 2,3%.

Vidējā patēriņa cenu līmeņa pārmaiņu tendence Baltijas valstīm ir līdzīga, ar izteiktu lejupslīdi sākot ar 2012.gadu:

Patēriņa cenu indekss Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, 2009. – 2013.gads

(vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem)

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas saglabājās nemainīgas: precēm vidējais cenu līmenis nemainījās, bet pakalpojumiem pieauga par 0,2%. Līdzīga tendence bija arī iepriekšējos gadus, kad decembrī patēriņa cenu līmenis saglabājās nemainīgs.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikai par 0,8% un ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem par 0,6%, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem par 2,2%.

Pārtikas grupā decembrī cenas visvairāk pieauga dārzeņiem un kartupeļiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, pienam un piena produktiem, desām un žāvējumiem, sulām un atspirdzinošajiem dzērieniem. Savukārt cenu kritums bija vērojams sieram, svaigai gaļai, eļļai un taukiem.

Būtiskākā ietekme transporta grupā bija degvielas cenu kāpumam par 1,1%, tai skaitā benzīnam par 0,4%, dīzeļdegvielai – par 2,2% un auto gāzei – par 1,1%.

Sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 5,3% un apģērbiem – par 0,9%.

Samazinoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, decembrī siltumenerģijas tarifi pazeminājās par 1,8%.

Pārējās patēriņa grupās cenu kāpums bija vērojams kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum. Savukārt cenas samazinājās īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm  un vīnam.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2013.gada decembrī, salīdzinot ar:

2012.gada

decembri

2013.gada novembri

Kopā

-0,4

0,0

Pārtika

-0,6

0,8

Alkohols, tabaka

0,5

0,3

Apģērbs, apavi

-0,3

-2,2

Mājoklis

-0,9

-0,4

Mājokļa iekārta

0,2

-1,6

Veselība

1,2

0,1

Transports

-2,1

0,6

Sakari

-2,2

0,0

Atpūta, kultūra

-0,3

0,4

Izglītība

0,2

0,0

Viesnīcas, restorāni

1,4

-0,1

Pārējie

2,6

-0,1

 

 

Mēneša laikā

Dārzeņi, kartupeļi

+0,12

Degviela

+0,06

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0,04

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

+0,04

Apģērbi

-0,03

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces

-0,04

Siltumenerģija

-0,08

Apavi

-0,10

 

12 mēnešu laikā

Piens un piena produkti

+0,19

Mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi

+0,14

Kafejnīcu un restorānu pakalpojumi

+0,09

Olas

-0,11

Alus

-0,11

Tēja, kafija

-0,12

Degviela

-0,23

Siltumenerģija

-0,38

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2014.gada janvārī tiks paziņota 11. februārī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

 

Papildu informācija:
Patēriņa cenu indeksu daļa
Nataļja Dubkova
Tālr. 67366644

 

1 Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2 Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi