Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2009. gada maijā

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2009.gada maijā, salīdzinot ar 2009.gada aprīli, samazinājās par 0,5%. Precēm cenas samazinājās par 0,6%, bet pakalpojumiem – par 0,4%. 2008.gada maijā, salīdzinot ar 2008.gada aprīli, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,9%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2009.gada maijā, salīdzinot ar 2009.gada aprīli

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām maijā bija cenu kritumam siltumenerģijai, autotransportam, augļiem un piena produktiem, kā arī cenu kāpumam degvielai, tabakas izstrādājumiem un dārzeņiem.

Sakarā ar dabas gāzes cenu kritumu lielajiem patērētājiem, vidēji par 8,9%, samazinājās maksa par siltumenerģiju. Lētākas kļuva vieglās automašīnas (-1,9%), mājokļu īres maksa (-4,9%), galvenokārt brīvajā tirgū, kā arī ēdināšanas pakalpojumi (-0,7%), īpaši kafejnīcās un restorānos.

Akciju rezultātā cenas samazinājās arī augļiem, pienam un piena produktiem, sieram, labības produktiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, atspirdzinošajiem dzērieniem, alkoholiskajiem dzērieniem, apģērbiem, apaviem, personīgās aprūpes precēm, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtām, sadzīves aprīkojumam, sporta un atpūtas piederumiem.

Cenas kritās arī eļļai un taukiem, cietajam kurināmajam, ziediem, auto rezerves daļām, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem, atpūtas un sporta pakalpojumiem, transportlīdzekļu apkopei un remontam, apģērbu šūšanai un tīrīšanai, mājas aprūpes pakalpojumiem.

Degviela mēneša laikā kļuva dārgāka vidēji par 4,2%, benzīna cenām pieaugot par 5,0%, bet dīzeļdegvielas – par 1,7%.

Turpināja palielināties cenas tabakas izstrādājumiem (+1,2%). Sezonas ietekmē, dārzeņu un kartupeļu cenas palielinājās vidēji par 1,6%.

Noslēdzoties akcijām, cenas palielinājās maizei, olām, zivīm un zivju izstrādājumiem, tējai, kafijai, saldumiem un īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm. Cenas palielinājās arī atsevišķiem medicīnas un tūrisma pakalpojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju 1), patēriņa cenas pieauga par 4,7%, tai skaitā precēm – par 3,3%, bet pakalpojumiem – par 8,4%.

Kopš pērnā gada maija, kad patēriņa cenu pieauguma temps bija sasniedzis pēdējo gadu maksimumu (+17,9%), tas pakāpeniski ir samazinājies līdz 2004.gada marta līmenim.

Pozitīvu patēriņa cenu pieauguma tempu šobrīd galvenokārt uztur 2008.gada rudenī strauji pieaugušās energoresursu cenas un patēriņa nodokļu paaugstinājums š.g. sākumā lielākajai daļai preču un pakalpojumu.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 11,4%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2009.gada maijā, salīdzinot ar:

2008.g. maiju

2008.g. decembri

2009.g. aprīli

Kopā

4.7

2.6

-0.5

Pārtika

1.4

-0.6

-0.3

Alkohols, tabaka

18.3

17.6

0.4

Apģērbs, apavi

-4.5

-3.7

-0.9

Mājoklis

11.5

-0.8

-3.0

Mājokļa iekārta

1.7

0.9

-0.2

Veselība

21.8

17.7

0.1

Transports

-3.9

4.3

0.8

Sakari

-0.2

0.2

-0.1

Atpūta, kultūra

4.9

3.2

-0.4

Izglītība

22.3

2.3

0.0

Viesnīcas, restorāni

4.1

-1.1

-0.6

Pārējie

4.8

1.9

-0.6

Mēneša laikā

Degviela

+0.19

Tabakas izstrādājumi

+0.05

Dārzeņi, kartupeļi

+0.03

Īres maksa

-0.04

Piens, siers, olas

-0.05

Augļi

-0.05

Autotransports

-0.06

Siltumenerģija

-0.33

12 mēnešu laikā

Tabakas izstrādājumi

+0.87

Siltumenerģija

+0.78

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistīti pakalpojumi

+0.58

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.50

Alkoholiskie dzērieni

+0.46

Medikamenti

+0.42

Piens, siers, olas

-0.37

Degviela

-0.58

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2009.gada jūnijā tiks paziņota š.g. 8.jūlijā.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Oskars Alksnis
Tālr. 67366865


1) Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

2) Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi