Indekss IIN aprēķināšanai

Atsavinot nekustamo īpašumu, IIN aprēķināšanai izmanto patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem. 

2020. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2010 = 100) ir 117,1 jeb 1,171.

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem

2010

169,0

2011

172,1

2012

172,6

2013

167,7

2014

158,9

2015

149,1

2016

140,1

2017

131,0

2018 116,4
2019 115,6
2020 117,1

Indeksu izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta septītajā daļā minēto prasību izpildei:

Ja nekustamais īpašums iegūts līdz 2000.gada 31.decembrim un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību, par tā iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Ieteikt