Statistikas tabula

Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām (saldo, %)

Tabulas kods datubāzē
KRG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti