Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecības uzņēmumu lieluma grupās (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR140m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti