Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%)

KR130m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada oktobri 28.10.2020
Par 2020. gada novembri 26.11.2020
Par 2020. gada decembri 30.12.2020
Par 2020. gada decembri 08.01.2021
Par 2021. gada janvāri 29.01.2021
Par 2021. gada februāri 26.02.2021
Par 2021. gada martu 31.03.2021