Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā pa darbības veidiem (saldo,%)

KR130m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada martu
Dati atjaunoti