Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR100m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti