Statistikas tabula

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

KR090m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada martu
Dati atjaunoti