Statistikas tabula

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

Tabulas kods datubāzē
KR090m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti