Statistikas tabula

Būvniecības izstrāde-nodrošinājums ar būvdarbiem pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc darbības veida (mēnešu skaits)

Tabulas kods datubāzē
KR080c
Dati atjaunoti