Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR070m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti