Statistikas tabula

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos)

Tabulas kods datubāzē
KR060c
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada oktobri 31.10.2018