Statistikas tabula

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos)

Tabulas kods datubāzē
KR060c
Dati atjaunoti