Statistikas tabula

Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita)

Tabulas kods datubāzē
KR050c
Dati atjaunoti