Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo, %)

Tabulas kods datubāzē
KR040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti