Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma (saldo, %)

Tabulas kods datubāzē
KR040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada novembri 27.11.2018