Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti