Statistikas tabula

Konfidences rādītāji (saldo, %)

KR020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada martu
Dati atjaunoti