Statistikas tabula

Konfidences rādītāji (saldo, %)

KR020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada februāri 26.02.2021
Par 2021. gada martu 31.03.2021