Statistikas tabula

Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

KR010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada septembri 30.09.2020
Par 2020. gada decembri 08.01.2021
Par 2021. gada februāri 26.02.2021
Par 2021. gada martu 31.03.2021