Statistikas tabula

Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām (saldo, %)

Tabulas kods datubāzē
KRG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Investīcijas ietekmējošie faktori

Ietekmējošie faktori ir: pieprasījums, finansiālie resursi vai gaidāmā peļņa, tehniskie faktori, citi faktori.

Uzņēmumu vadītāji sniedz kvalitatīvu vērtējumu par faktoru ietekmes pakāpi.

Investīcijas
Konjunktūras apsekojumā ietverta nefinanšu investīcijas daļa, kas iekļauj ieguldījumus tehnoloģiskās mašīnās un iekārtās, ēkās, citās būvēs un celtnēs (izņemot ieguldījumus dzīvojamās ēkās), datorprogrammās, pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, kā arī pamatlīdzekļu izveidošanas, nepabeigto būvobjektu un kapitāla remonta izmaksas.