Statistikas tabula

Investīciju tipi apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām (procentos no uzņēmumu skaita)

Tabulas kods datubāzē
KRG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Investīciju tipi

Investīciju tipi: investīcijas vecās iekārtas aizvietošanai; investīcijas ražošanas jaudas paplašināšanai; investīcijas racionalizācijai; Investīcijas citiem nolūkiem (piem., piesārņojuma kontrolei, darba drošības paaugstināšanai).

Uzņēmumu vadītāji sniedz kvalitatīvu vērtējumu par investīciju tipu (ieguldījumu veidu) izplatības biežumu.

Lielie, vidējie un mazie uzņēmumi

Uzņēmumi tiek iedalīti šādās grupās:

  • lielie – ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk;
  • vidējie – ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249;
  • mazie – ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 49.
Investīcijas
Konjunktūras apsekojumā ietverta nefinanšu investīcijas daļa, kas iekļauj ieguldījumus tehnoloģiskās mašīnās un iekārtās, ēkās, citās būvēs un celtnēs (izņemot ieguldījumus dzīvojamās ēkās), datorprogrammās, pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, kā arī pamatlīdzekļu izveidošanas, nepabeigto būvobjektu un kapitāla remonta izmaksas.