Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecības uzņēmumu lieluma grupās (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR140m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā

Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju šajā nozarē. To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz trim jautājumiem: uzņēmuma darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos, uzņēmuma darbības aktivitāte turpmākajos trīs mēnešos un preču krājumu līmenis (ar pretēju zīmi).

Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.

Tendence
Attiecībā uz tendenci raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (uzlabojies, nav mainījies, pasliktinājies) novērtē attiecīgā rādītāja novērtējuma izmaiņas pēdējos 3 mēnešos.
Nākotnes tendence
Attiecībā uz nākotnes tendenci raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (uzlabosies, nemainīsies, pasliktināsies) dod gaidāmo izmaiņu novērtējumu turpmākajos 3 mēnešos.
Līmenis
Attiecībā uz līmeni raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (labi, apmierinoši, slikti) novērtē pašreizējo situāciju.