Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR100m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā
Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā ir apkopojošs rādītājs, kas operatīvi raksturo vispārējo konjunktūras situāciju nozarē. To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu no trim jautājumiem: uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvoklis pēdējos trīs mēnešos, pieprasījums pēc uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem pēdējos trīs mēnešos un pieprasījums pēc uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem turpmākajos trīs mēnešos. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.
Tendence
Attiecībā uz tendenci raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (uzlabojies, nav mainījies, pasliktinājies) novērtē attiecīgā rādītāja novērtējuma izmaiņas pēdējos 3 mēnešos.
Nākotnes tendence
Attiecībā uz nākotnes tendenci raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (uzlabosies, nemainīsies, pasliktināsies) dod gaidāmo izmaiņu novērtējumu turpmākajos 3 mēnešos.
Līmenis
Attiecībā uz līmeni raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (labi, apmierinoši, slikti) novērtē pašreizējo situāciju.