Statistikas tabula

Būvniecības izstrāde-nodrošinājums ar būvdarbiem pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc darbības veida (mēnešu skaits)

Tabulas kods datubāzē
KR080c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūliju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lielie, vidējie un mazie uzņēmumi būvniecībā

Uzņēmumi tiek iedalīti šādās grupās:

  • lielie – ar nodarbināto skaitu 200 un vairāk;
  • vidējie – ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 199;
  • mazie – ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 49.