Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji būvniecībā pēc darbības veida (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR070m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Konfidences rādītājs būvniecībā

Konfidences rādītājs būvniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju būvniecības nozarē.

To aprēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz diviem jautājumiem: pašreizējais pasūtījumu līmenis un gaidāmā nodarbinātība turpmākajos 3 mēnešos. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.