Statistikas tabula

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos)

Tabulas kods datubāzē
KR060c
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Lielie, vidējie un mazie uzņēmumi

Uzņēmumi tiek iedalīti šādās grupās:

  • lielie – ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk;
  • vidējie – ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249;
  • mazie – ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 49.