Statistikas tabula

Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām (saldo,%)

Tabulas kods datubāzē
KR030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Konfidences rādītājs apstrādes rūpniecībā

Konfidences rādītājs apstrādes rūpniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju šajā nozarē.

To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz trim jautājumiem: kopējais produkcijas pieprasījuma līmenis; gaidāmās ražošanas aktivitātes izmaiņas un gatavās produkcijas krājumu līmenis ar pretēju zīmi. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.

Tendence
Attiecībā uz tendenci raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (uzlabojies, nav mainījies, pasliktinājies) novērtē attiecīgā rādītāja novērtējuma izmaiņas pēdējos 3 mēnešos.
Nākotnes tendence
Attiecībā uz nākotnes tendenci raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (uzlabosies, nemainīsies, pasliktināsies) dod gaidāmo izmaiņu novērtējumu turpmākajos 3 mēnešos.
Līmenis
Attiecībā uz līmeni raksturojošiem konjunktūras rādītājiem respondents pēc gradācijas (labi, apmierinoši, slikti) novērtē pašreizējo situāciju.