Statistikas tabula

Konfidences rādītāji (saldo, %)

Tabulas kods datubāzē
KR020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Konfidences rādītājs apstrādes rūpniecībā

Konfidences rādītājs apstrādes rūpniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju šajā nozarē.

To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz trim jautājumiem: kopējais produkcijas pieprasījuma līmenis; gaidāmās ražošanas aktivitātes izmaiņas un gatavās produkcijas krājumu līmenis ar pretēju zīmi. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.

Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā

Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju šajā nozarē. To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz trim jautājumiem: uzņēmuma darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos, uzņēmuma darbības aktivitāte turpmākajos trīs mēnešos un preču krājumu līmenis (ar pretēju zīmi).

Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.

Konfidences rādītājs būvniecībā

Konfidences rādītājs būvniecībā ir apkopojošs rādītājs, kas raksturo vispārējo konjunktūras situāciju būvniecības nozarē.

To aprēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu uz diviem jautājumiem: pašreizējais pasūtījumu līmenis un gaidāmā nodarbinātība turpmākajos 3 mēnešos. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos. 

Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā
Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā ir apkopojošs rādītājs, kas operatīvi raksturo vispārējo konjunktūras situāciju nozarē. To rēķina kā atbilžu saldo vidējo lielumu no trim jautājumiem: uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvoklis pēdējos trīs mēnešos, pieprasījums pēc uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem pēdējos trīs mēnešos un pieprasījums pēc uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem turpmākajos trīs mēnešos. Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.
Patērētāju konfidences indikators

Patērētāju konfidences indikators atspoguļo iedzīvotāju vērtējumu par sociāli ekonomisko stāvokli valstī un ģimenes finansiālā stāvokļa izmaiņām.

Apsekojumu veic tirgus un sociālo pētījumu aģentūra "Latvijas Fakti".