Galvenie rādītāji

Konfidences rādītāji

Konfidences rādītāji ir apkopojoši rādītāji, kas raksturo vispārējo situāciju nozarē. 

Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp aptaujāto uzņēmēju pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.

Konfidences rādītāji (sezonāli izlīdzinātie dati, saldo %)

{ "query": [ { "code": "Vērtības", "selection": { "filter": "item", "values": [ "SA" ] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "CI_IND", "CI_CONSTR", "CI_RT", "CI_SE" ] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/konjunkt/isterm/KR020m.pxfalsestockChartCI_IND,CI_CONSTR,CI_RT,CI_SE2rūpniecībā,būvniecībā,mazumtirdziecībā,pakalpojumosspline,spline,spline,splinefalse,false,false,falsefalse,false,false,falsetrue KR020mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__konjunkt__isterm/KR020m.pxlv

Atpakaļ uz tēmu