Galvenie rādītāji

Ekonomikas sentimenta rādītājs

Ekonomikas sentimenta rādītājs raksturo kopējo sociāli ekonomisko situāciju valstī noteiktā periodā. Šo rādītāju visām ES valstīm pēc vienotas metodoloģijas aprēķina Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, par pamatu ņemot 15 dažādas sezonāli izlīdzinātas rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru, kā arī patērētāju konfidences rādītājā ietvertās komponentes.

Rādītāja vērtība, kas pārsniedz 100, norāda, ka ekonomiskās situācijas skaitliskais raksturojums pārsniedz ilgtermiņa (1993.–2017. gadā) vidējo vērtību. Savukārt rādītāja vērtība, kas ir mazāka par 100, parāda, ka ekonomiskās situācijas raksturojums ir zemāks par ilgtermiņa vidējo vērtību.

Ekonomikas sentimenta rādītājs
(ilgtermiņa vidējais = 100)

{ "query": [], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/konjunkt/isterm/KR010m.pxfalsestockChart-1vērtībaareasplinetruetruefalse KR010mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__konjunkt__isterm/KR010m.pxlv

Atpakaļ uz tēmu