Statistikas tēmas

Konjunktūras rādītāji

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Ekonomikas sentimenta rādītājs

Ekonomikas sentimenta rādītājs

- raksturo kopējo sociāli ekonomisko situāciju valstī 

Konfidences rādītāji

Konfidences rādītāji

- rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumos

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes