Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IVG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti