Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IVG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti