Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

IVG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti