Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2017. gada salīdzināmajās cenās; milj. euro)

IVG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti