Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos)

IVG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti