Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2017. gada salīdzināmajās cenās, milj. euro)

IVG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti