Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
IV020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti