Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro)

IV010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 4. ceturksni 01.03.2019
Par 2019. gada 3. ceturksni 03.12.2019
Par 2019. gada 1. ceturksni 03.06.2019
Par 2019. gada 2. ceturksni 02.09.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 02.03.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 03.06.2020