Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
IV010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti