Statistikas tabula

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2017. gada salīdzināmajās cenās, milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
IVG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nefinanšu investīcijas

Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, dzīvojamās mājas, citas būves, ēkas un celtnes, dzīvnieki un augi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.