Preses relīze

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2010.gada 4.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā nefinanšu investīcijas* (faktiskajās cenās) Latvijā bija 1337,1 milj.latu, tai skaitā 4.ceturksnī – 513,7 milj.latu.

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, nefinanšu investīciju apjoms salīdzināmajās cenās samazinājies par 19,5%, 2010.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada 4.ceturksni, par 3,3%.

No visām nefinanšu investīcijām 2010.gada 4.ceturksnī 44,0% jeb 226,2 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 36,1% jeb 185,4 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 16,1% jeb 82,9 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 3,8% jeb 19,2 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.

2010.gada 4.ceturksnī no kopējā nefinanšu investīciju apjoma 27% jeb 139,4 milj.latu ieguldīti valsts pārvaldes un aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas sadaļā, rūpniecībā ieguldīti 138,7 milj.latu jeb 27% no kopējā investīciju apjoma 4.ceturksnī, transporta un uzglabāšanas sadaļā 82,2 milj.latu jeb 16%, informācijas un komunikācijas pakalpojumu sadaļā – 31,0 milj.latu jeb 6%.

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem

 

Pavisam (faktiskajās cenās), milj.latu

2010.gads salīdzināmajās cenās, % pret 2009.gadu

2010.gada 4.cet. salīdzināmajās cenās, % pret 2009.gada 4.cet.

2010.gadā

2010.gada 4.ceturksnī

Pavisam

1337,1

513,7

80,5

96,7

no tās:

 

 

 

 

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

51,8

15,6

76,8

110,7

rūpniecība

399,1

138,7

80,8

98,3

būvniecība

20,2

8,8

62,4

118,1

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

82,0

25,7

62,0

71,6

transports un uzglabāšana

187,0

82,2

102,1

136,5

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

92,3

31,0

80,0

56,8

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

311,7

139,4

79,2

93,3

 
* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.


Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP mājaslapas datubāzēs.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi